Загальний регламент ОКВУ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Клуб «Вільні джипери»

Клуб «Сівер»

Клуб «СЛИВА 4х4»

 

Серія національних змагань з позашляхового багатоборства

 «ВІДКРИТИЙ КУБОК СХІДНОЇ УКРАЇНИ»

2019 рік

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент є керівним документом для всіх змагань, включених у залік Серії змагань з позашляхового багатоборства «Відкритий кубок Східної України» (далі – Серія). У випадку розбіжностей положень Індивідуального Регламенту з даним Регламентом, діє положення даного Регламенту.

1.2. Серія проводиться в індивідуальному та командному заліках. В свою чергу індивідуальний залік проводиться у кожній заліковій групі згідно з п.3.9. даного Регламенту.

1.3. Ця Серія є серією національних змагань з позашляхового багатоборства і складається щонайбільше з чотирьох змагань-етапів. Дата та місце проведення кожного змагання- етапу публікуються у Календарному плані автомобільних змагань України.

1.4. Ця Серія має територіальні обмеження і її змагання-етапи проводяться тільки на території Харківської, Сумської, Полтавської областей.

  1. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕГЛАМЕНТ

2.1. Кожне змагання проводиться при наявності Індивідуального Регламенту змагання, виданого Організатором і затвердженого ФАУ не пізніше, як за місяць до початку змагання.

2.2. Індивідуальний Регламент видається Організатором у відповідності з МСК ФІА, НСК ФАУ, іншими регламентуючими документами, переліченими у п.1.1. даного Регламенту і повинні посилатися на відповідність МСК ФІА, НСК ФАУ і даному Регламенту.

  1. УЧАСНИКИ

3.1. Водії можуть брати участь у Серії в індивідуальному заліку (залік у заліковій групі) та входити до складу команд у заліку команд.

3.2. Екіпажі складаються з двох осіб для всіх залікових груп, за виключенням груп «Стандарт» і «Рейд».

3.3. Водій, заявлений у індивідуальному заліку, може бути заявлений одночасно за одну команду.

3.4. У одному змаганні, включеному у залік Серії, кількість команд не обмежена.

3.5. До участі у змаганні допускаються команди, які складаються під час всієї Серії з довільної кількості водіїв, але з наступними кількісними обмеженнями у складі в одному змаганні: не менше 2 та не більше 7 екіпажів.

3.6. Бортові номери присвоюються екіпажу на змаганнях-етапах в наступній послідовності:

водії, які приймають участь у першому етапі Серії, обирають бортовий номер за власним бажанням серед вільних номерів (номер закріплюється за екіпажем на весь сезон);

всі інші водії, в порядку, призначеному Організатором (рекомендується орієнтуватись по поточному заліку Серії, станом на даний етап).

3.7. Бортові номери по заліковим групам:

Стандарт, QUAD – 000-099

Рейд, 100-199

Хард, ATV – 200 – 299

Супер Хард, UTV – 300 – 399

3.8. Учасники змагань повинні внести заявочні внески згідно порядку, який встановлюється Індивідуальним Регламентом змагання.

3.9. До участі у змаганнях допускаються легкові автомобілі і квадроцикли (ATV та UTV), які мають Технічний паспорт транспортного засобу та документи, що підтверджують право власності на них ( якщо це передбачено законодавством України), в наступних залікових групах: Стандарт, Рейд, Хард, Супер Хард, QUAD, ATV, UTV.

3.10. Якщо у будь-якій заліковій групі допущено менше 5 екіпажів, учасники такої групи за підсумками змагання одержують 50% балів, визначених у п. 5.2. Регламенту. Якщо в групі бере участь менше трьох екіпажів, учасники одержують 15 % балів визначених у п. 5.2. Учасник має право перейти до іншої залікової групи за умови дотримання вимог технічного регламенту.

3.11.На автомобілях всіх залікових груп, в обов’язковому порядку з обох боків наносяться написи на крилах або задніх бокових вікнах автомобілів: прізвище, ім’я водіїв, репродукція державного прапора. Висота шрифту не більше 50 мм для написів на крилах, та не більше 100 мм для написів на вікнах. Інші написи і реклама – згідно Індивідуального Регламенту змагання. Учасники на квадроциклах та баггі, в обов’язковому порядку наносять написи на шоломі з висотою шрифту від 15 мм до 50 мм: прізвище, ім’я водія, група крові та резус фактор водія.

  1. ТРАСИ

4.1. Ознайомлення учасниками з трасою заборонене. Дозволяється ознайомлення з маршрутом Прологу та Спеціальної Ділянки. Порядок та час ознайомлення визначається Індивідуальним Регламентом.

4.2. Номер КП повинен обов’язково включати номер, для якої залікової групи призначено це КП.

  1. КЛАСИФІКАЦІЯ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БАЛІВ. РОЗПОДІЛ МІСЦЬ

5.1. Після кожного змагання, включеного у залік Серії, встановлюється наступна класифікація:

класифікація екіпажів у кожній заліковій групі (при умові, що в ній допущено не менше 3 автомобілів);

класифікація командного результату серед команд.

5.2. Водіям за виборені місця присвоюються бали за таблицею:

1 місце – 10 балів

2 місце – 8 балів

3 місце – 6 балів

4 місце – 5 балів

5 місце – 4 балів

6 місце – 3 балів

7 місце – 2 балів

8 місце – 1 балів

9 і нижче місце – 0,1 балів

5.3. У разі припинення змагання з форс-мажорних обставин:

якщо відбулося менше 30% загального нормативу часу змагання — змагання вважається таким, що не відбулось,

якщо відбулося від 30% до 60% загального нормативу часу змагання — водій одержує 50% від кількості очок, встановлених у п.5.2.,

якщо відбулося більше 60% загального нормативу часу змагання — водій одержує 100% від кількості очок, встановлених у п.5.2.

5.4. Загальний результат Серії проводиться шляхом підрахунку остаточних результатів за підсумками виступів водіїв в усіх змаганнях-етапах, включених у залік Серії, з оформленням Фінального протоколу розіграшу Серії за підсумками року.

5.5 Фінал Серії проводиться шляхом підрахунку остаточних результатів за підсумками виступів водіїв в усіх змаганнях-етапах, включених у залік Серії, з оформленням Фінального протоколу розіграшу Серії за підсумками року. Звання «Переможець Серії національних змагань з позашляхового багатоборства» серед перших водіїв та других водіїв, у заліковій групі (окремо серед водіїв на позашляхових автомобілів та на квадроциклах) присвоюється та наступні місця визначаються за найбільшою сумою балів, набраних водіями на всіх змаганнях, включених у залік Серії. До уваги будуть прийматися результати водія в усіх етапах, за виключенням одного найгіршого для нього етапу (у разі участі водія не у всіх етапах серії, до розрахунку беруться результати всіх без виключення етапів). Якщо водії при остаточній класифікації набрали однакову кількість очок, то будуть враховані результати етапів, що було відмінусовано. У випадку рівності, результат визначатиметься по найкращому зайнятому місцю. При подальшій рівності, порівнюються місця на останньому (передостанньому і т.д.) етапі Серії. Звання Срібного призера та Бронзового призера Серії серед перших водіїв та других водіїв у заліковій групі присвоюється водіям, які посіли відповідно друге та третє місце згідно розрахунку результатів, вказаному вище.

5.6. Першість на кожному змаганні серед команд визначається по найбільшій кількості очок, набраних трьома і менше кращими екіпажами у заліку в своїй певній заліковій групі.

5.7. У Серії першість серед команд визначається по найбільшій сумі очок, набраних ними на всіх змаганнях. При рівності очок першість визначається за кращим місцем, зайнятих командою на всіх змаганнях, включених у залік Серії. У випадку нової рівності, до уваги беруться наступні кращі місця. При подальшій рівності — порівнюються результати на останньому (передостанньому) етапі Серії. Звання «Переможець Національної Серії змагань з позашляхового багатоборства» серед команд присвоюється команді, що посіла перше місце. Звання Срібного призера та Бронзового призера Серії присвоюється командам, які посіли відповідно друге та третє місця.

  1. ЗАЯВИ, ПРОТЕСТИ І АПЕЛЯЦІЇ

6.1. Учасник може подати заяву (письмове звернення учасника) на ім’я директора змагання чи голови КСК з описом фактів порушення регламенту, фактів стосовно безпеки змагань та інших зауважень без грошових внесків. Заяви приймаються до розгляду КСК за рішенням голови КСК за поданням директора змагань.

6.2. Будь-який протест повинен бути поданий у відповідності з НСК ФАУ.

6.3. Кожен протест повинен подаватися у письмовій формі.

6.4. Витрати, що пов’язані з виконанням робіт по демонтажу та монтажу при перевірці протесту відносяться на рахунок протестуючої сторони.

6.5. Протести подаються Директору змагання безпосередньо, або через Офіцера по зв’язкам с учасниками. При відсутності Директора змагання протести подаються будь-кому із Спортивних Комісарів.

6.6. Протести подаються:

проти прийняття заявки — не пізніше двох годин після закінчення передстартового контролю автомобілів;

проти рішення технічного Комісара — упродовж 60 хвилин після винесення цього рішення;

проти помилок або порушень, здійснених на протязі змагання з питань відповідності (невідповідності) автомобіля вимогам або класифікації, встановленій по закінченню змагання – подається упродовж 60 хвилин після попередньої публікації результатів змагання.

6.7. Забороняється внесення протестів по рішенням, винесеними суддями лінії старту, суддями фінішу або суддями факту по суті виконання ними своїх службових обов’язків (ст. 149 НСК ФАУ).

6.8. Учасники можуть подавати апеляції відносно прийнятих рішень у відповідності з НСК ФАУ.

6.9. Для збереження за собою права на апеляцію учасник зобов’язаний на протязі 60 хвилин після опублікування рішення Спортивних Комісарів письмово повідомити їх про намір подати апеляцію.

6.10. При поданні апеляції, нагородження не проводиться до прийняття остаточного рішення по апеляції.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Всі питання, не врегульовані цим регламентом визначаються в індивідуальних регламентах окремих етапів. Однак вони не можуть суперечити положенням цього Регламенту.